Tretiranje voćaka sumporom i krečom umesto bakrom

323

Tretman sumporom i krečom za cilj ima smanjenje infekcionog potencijala patogena i nekih štetočina u voćnim zasadima na početku nove vegetacione sezone.

S druge strane, tretman bakrom se pokazao problematičnim iz razloga višedecenijske primene i kontaminacije zemljišta ovim metalom, kao i same efikasnosti usled relativno lakog spiranja bakra kišom posle primene. Takođe, bakar ne poseduje osobinu odbijanja svetlosti i sprečavanja ranog kretanja vegatacije, što je slučaj kod primene sumpora i kreča. I poslednje, svakako možda i najvažnije je ekonomska isplativost u korist primene sumpora i kreča u odnosu na bakarne preparate.

Vreme primene je pozicionirano za period mirovanja, najkasnije do samog početka bubrenja pupoljaka, sa napomenom da ne sme biti otvorenih pupoljaka, niti zelenog tkiva jer sumpor i kreč mogu izazvati ožegotine. Primenjuje se kod svih voćnih vrsta, izuzev kajsije, leske i jagode koje su osetljive na ovaj tretman.

Za 1.000 litara rastvora potrebni sastojci su:
– 25 kg sumpora u prahu
– 12 kg negašenog kreča

Postupak primene je da se laganim dodavanjem kreča u vodu izazove postupak vrenja i posle toga se vrši postepeno dodavanje svog kreča, a zatim i sumpora dok se ne dobije homogena smesa. Potrebno je dobro ukuvati i homogenizovati celu smesu i ostaviti da se ohladi, a zatim izvršiti tretman. Rezulat ove rekacije je kalcijum sulfid koji je jako delotvoran u borbi protiv patogena, štetočina kao i ranog kretanja vegetacije.

Ovaj rastvor moguće je primeniti i tokom vegetacije, ali u četiri do pet puta razblaženoj formi, u zavisnosti od biljne vrste.

Izvor: mast. inž. polj. za zaštitu bilja Dušan Stojanović, PSSS Niš

Foto: Pixabay, Free Images


reklama