U klanicama manje goveda i svinja, a više ovaca i živine

127

Republički zavod za statistiku objavio je Mesečni statistički bilten sa podacima koji se, između ostalog, odnose na promet u klanicama i šumarstvo.

Prema podacima iz ovog biltena, u klanicama registrovanim na teritoriji Republike Srbije, u novembru 2020, u poređenju sa prethodnim mesecom, zaklano je više ovaca (6,5%) i živine (2,8%), a manje je zaklano goveda (za 14,6%) i svinja (za 1,5%). Ukupna neto masa ovaca veća je za 11,6% i živine za 4,9%, dok je neto masa manja kod goveda za 15,4% i svinja za 3,5%.

Prema istim podacima, u odnosu na novembar 2019, više je zaklano svinja (za 3,4%), ovaca (10,2%), dok je manje zaklano goveda (10,5%) i živine (za 10,5%). U odnosu na isti period 2019, veća je neto masa kod svinja (za 3,4%), ovaca (10,3%), dok je neto masa manja kod goveda (11,5%) i živine (za 11,1%).

Kada je šumarstvo u pitanju, obim radova na proizvodnji drvnih sortimenata u Republici Srbiji u novembru 2020. godine, u odnosu na prosek radova u 2019. godini, veći je za 13,8 %. Prema podacima o proizvodnji drvnih sortimenata za novembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, proizvodnja je veća za 13,9 %.

Proizvodnja drvnih sortimenata u novembru 2020. godine iznosila je 218.302 m3 u Republici Srbiji, u Beogradskom regionu 8.722 m3, u Regionu Vojvodine 60.880 m3, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije 77.247 m3, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 71.453 m3. U Republici Srbiji, u novembru 2020. godine prodato je 219.928 m3 zapremine drveta iz državnih šuma.

Mesečni statistički bilten

Foto: Free Images, Pixabay


reklama