U Novom Sadu pokrenuta akcija „Oživimo parkove”

33

U cilju očuvanja i unapređenja životne sredine, kako u urbanim prostorima na teritoriji Novog Sada, tako i u zaštićenim područjima, Grad svake godine izdvaja značajna sredstva za održavanje postojećeg zelenila, kao i sadnju novih sadnica drveća, šiblja, cvetnjaka, travnjaka.

U želji da se građanima Novog Sada ukaže na značaj i važnost postojanja parkova u urbanim sredinama, kao i boravka u ovim zelenim oazama, pokrenuta je akcija pod nazivom „Oživimo parkove“, koja predstavlja  nastavak akcije „10.000 stabala za Novi Sad“.

Vizija Grada je da se u narednom periodu uradi rekonstrukcija svih parkova na teritoriji Grada, u cilju podsticanja građana da svoje slobodno vreme više provode u parkovima tokom cele godine U okviru akcije „Oživimo parkove“, planirana je i sadnja i uređenje zelenila u 22 novosadske škole sredstvima iz budžeta Gradske uprave za zaštitu životne sredi, sa ciljem poboljšanja mikroklimatskih uslova školskih objekata, jačanje ekološke svesti i podsticanje svestranog razvoja najmlađeg uzrasta stanovništva.

U okviru ove akcije, u OŠ „Prva vojvođanska brigada“ zasađeno je 10 novih stabala acera i likvidambra. Pored sadnje ovih sadnica projektom je predviđeno i orezivanje krošnji postojećih stabala kao i uklanjanje suvih i oštećenih grana, rekonstrukcija travnjaka kao i sadnja 20 perena.

Foto: zelenilo.com


reklama