U Somboru predstavljen novi projekat pošumljavanja

18

Inicijalni sastanak na projektu „Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“ održan je u zgradi Županije u Somboru, povodom usklađivanja programa aktivnosti i razrađivanja mehanizama saradnje projektnog tima i lokalne samouprave.

Cilj projekta je da se poveća procenat površina pod šumama i zelenilom na području Grada Sombora, kao i da se osnaže građani da se uključe u aktivnosti koje sprovode udruženja i organizacije civilnog društva i da prate sprovođenje javnih politika koje se odnose na povećanje šumovitosti u lokalnoj zajednici, kao jedan od načina prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.

Na sastanku su učestvovali Ljiljana Davidov, Predrag Sušić i Dragana Korać ispred Opštinskog odbora Pokreta gorana, Ružica Rakinić ispred Udruženja građana „Somborski omladinski boom“ i pomoćnik gradonačelnika za oblast urbanizma i zaštite životne sredine Siniša Borota.

Foto: Grad Sombor, Free Images


reklama