U Velikoj Britaniji pali ekološki standardi posle Bregzita

11

Velika Britanija nije uspela da zabrani 36 pesticida koji nisu dozvoljeni za upotrebu u EU, pa je aktivisti sve češće nazivaju „toksični simbol Evrope“, prenosi „The Guardian“.

Iako je dogovoreno da posle Brezita Velika Britanija neće spuštati ekološke standarde, to nije tako i prema istraživanju udruženja PAN i dalje su u upotrebi pesticidi za koje je utvrđeno da su štetni po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Trinaest od 36 hemikalija se smatraju veoma opasnim pesticidima prema definicijama UN koje se koriste za identifikaciju najštetnijih supstanci. Četiri od njih su veoma toksične za pčele, jedna zagađuje vodu, a jedna je veoma toksična za vodene organizme.

Istraživanje pokazuje da je trideset od 36 bilo dozvoljeno za upotrebu u EU kada je Velika Britanija napustila 31. januara 2020, ali ih je blok od tada zabranio, a preostalih šest je odobrila vlada Ujedinjenog Kraljevstva, ali ne i EU od tada.

„The Guardian“ piše da je Vlada Velike Britanije izdala odobrenje u poslednje tri godine za upotrebu neonikotinoida koji je veoma toksičan za pčele. A EU je po hitnom postupku doneta odluka o zabrani ovih hemikalija. Nik Mol, iz PAN-a Velike Britanije je rekao da ona postaje primer kako ne bi trebalo da se odnosi prema upotrebi pesticida. Vlada je, navodi se, više puta obećavala da ekološki standardi neće pasti posle Bregzita, ali oni već uveliko zaostaju, objasnio je Mol.

Izvor: Politika

Foto: Envato


reklama