Unapređenjem svesti do veće pošumljenosti Vojvodine

9

Od avgusta 2021. godine počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar “Sova” i Dečija ekološka akademija.

Cilj projekta je unapređenje svesti građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želja je da se unapredi znanje građana o važnosti šuma i poveća aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu i kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

– Nastojaćemo da snažnom kampanjom javnog zagovaranja povećamo vidljivost Mreže i njen zagovarački kapacitet sa donosiocima odluka i tako obezbedimo veće poverenje građana. Snimićemo edukativne i promotivne video materijale o važnosti šuma, objavljivaćemo informacije i afirmativne tekstove na sajtovima i društvenim mrežama partnera, štampati promotivni materijal i edukativni material – poručuju predstavnici Mreže.

Jedan od važnih ciljeva je da se ostvari komunikacija, međusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugih srodnih oblasti kao što su zaštita prirode, energetika, klimatske promene i upravljanje vodama i pomogne da Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznata kao relavantan faktor u donošenju odluka u oblasti šuma.

Foto: Unsplash


reklama