Svi proizvođači koji su upsani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a imaju parcele pod vinovom lozom, u skladu sa Zakonom o vinu imaju obavezu upisa u Vinogradarski registar.

Upisu u Vinogradarski registar podležu sva fizička, pravna lica i preduzetnici koji obrađuju 10 ari ili više vinograda. Od regulative nisu izuzeti ni vinogradari koji obrađuju manje od 10 ari, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Zašto je potrebno upisati se u Vinogradarski registar?
– Da bi mogli da ostvarimo pravo na subvencije od strane MPZŽS
– Da bi mogli da ostvarimo pravo na kredite
– Neizbežan uslov da bi vino moglo da dobije oznaku geografskog porekla

Upis u Vinogradarski registar ostvaruje se podnošenjem popunjenog Zahteva za upis u vinogradarski registar – Obrazac VV1. Obrazac se može dobiti u Upravi za tezor ili skinuti sa sajta Ministarstva poljoprivrede – www.mpzzs.gov.rs

Popunjen Zahtev se predaje najbližoj filijali Uprave za trezor ili Kancelariji centra za vinogradarstvo.

Najjednostavnije je, a to je ujedno i preporuka Kancelarije centra za vinogradarstvo Beograd, da se popunjen Zahtev pošalje poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu Kancelarije:

Kancelarija centra za vinogradarstvo
Omladinskih brigada br.1
Poslovna zgrada SIV 3
11070 Novi Beograd

Kancelarija centra za vinogradarstvo Beograd pokriva južnobanatski, mačvanski, kolubarski rejon i grad Beograd, znači sve opštine na kojima radi PSSS Mladenovac.

Uz popunjen obrazac treba predati sledeću dokumentaciju:
– Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj je vinograd ili Ugovor o zakupu ili korišćenju ako podnosilac nije vlasnik parcele.

Proizvođači koji imaju nedoumica oko upisa mogu se obratiti najbližoj Kancelariji centa za vonogradarstvo, za proizvođače sa našeg područja to je Kancelarija u Beogradu. Kontakt osoba u centru je Ivan Dodok, telefon: 011/ 311-3935, e-mail: ccevin.ivand@gmail.com ili Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi.

U Registar se upisuju i promene podataka: proizvođač grožđa svaku promenu podataka upisanih u Registar prijavljuje Ministarstvu u roku od 15 dana od nastale promene. Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela, proizvođač prijavljuje Ministarsvu (Kancelariji za vinogradarstvo) svake godine nakon berbe, a najkasnije do 15. novebra. Prinos grožđa se prijavljuje na VV obrascu – strana 3 – Podaci o godišnjoj proizvodnji grožđa.

dipl. Ing. Radmila Koprivica, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, Mladenovac