Uputstvo za sprovođenje KM testa

154

Održavanje zdravstvenog stanja vimena je jedan od najvažnijih koraka u dobijanju higijenski ispravnog i zdravog mleka.

Mastitis izazivaju bakterije koje prodiru u vime kroz vrhove sisa. One ne prelaze iz četvrti u četvrt vimena već izlaze na kraju jedne sise i ulaze u drugu spolja.

Za smanjenje pojave mastitisa najvažnije je pravovremeno otkrivanje kliničkog i subkliničkog mastitisa.

Posmatrajte i opipavajte vime da biste otkrili klinički mastitis. Četvrti koje postaju vruće ili otiču su sumnjive, pa pregled mleka može da potvrrdi da li je došlo do mastitisa. U tom slučaju, u mleku se mogu videti grudvice i vlakna. Odmah tretirajte ova grla.

Potencijalno ugrožene životinje mogu se otkriti preko povećanog broja somatskih ćelija u mleku.

Dobar način za otkrivanje je Kalifornija mastitis test (California Mastitis Test). Prvo izmuzite po dva mlaza mleka iz svake četvrti u posebni deo posudice za test, zatim dodajte istu količinu reagensa u svaku od četiri posudice (koliko mleka, toliko i reagensa) i polako napravite nekoliko kružnih pokreta rukom, da se reagens pomeša sa mlekom. Ukoliko je došlo do formiranja gela znači da su somatske ćelije prisutne u mleku. Takvo mleko ne mešati sa ostalim mlekom i odmah pristupiti lečenju grla.

Marina Gačić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama