Uredba o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica važi do 31. maja

39

U Srbiji do 31. maja važi Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, koja se primenjuje od 1. marta u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica.

Prema toj uredbi koju je usvojila Vlada Srbije krajem februara maksimalna cena brašna tip T-500 ne sme da prelazi 49,99 dinara po kilogramu, dok najviša cena brašna tip T-400 može da bude 54,99 dinara po kilogramu.

Propisom je previđeno da su trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 i T-400 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija cena ne sme da prelazi vrednost od 49,99 dinara, odnosno 54,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna tipa 500 ne sme prelaziti 40,90 dinara, a tipa 400 ne sme biti veća od 45 dinara po kilogramu.

Po ovim cenama proizvođači mesečno moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50 odsto količine u odnosu na isti period prethodne godine.

Uredba predviđa da maksimalna količina tog brašna koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je za oba tipa po pet kilograma.

Za kršenje Uredbe propisane su novčane kazne za pravna lica i preduzetnike i to od 5.000 do 2.000.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Foto: Envato


reklama