Uređenje melioracionih kanala u Beški

65

Vodoprivredno preduzeće „Galovica“ u saradnji sa opštinom Inđija započelo je uređenje melioracionih kanala u dužini od 14,5 kilometara na području katastarskih opština u Inđiji.

Na teritoriji Beške betonirano je 50 metara kanala, a radovi obuhvataju uređenje potoka Barba Do, Čoknja i potoka AB.

Radovi podrazumevaju uklanjanje biljne vegetacije, mašinski iskop dna i kosina kanala, ručno čišćenje propusta, utovar, transport i razastiranje izmuljenog materijala.

Mrežom meliracionih kanala na teritoriji Opštine Inđija upravlja Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, u ukupnoj dužini od 105 kilometara, a u planu si i radovi u ostalim katastarskim opštinama.

Foto: Opština Inđija


reklama