Usvojen Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

23

Poslanici u Narodnoj skupštini usvojili su novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, koji je u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom iz ove oblasti.

Ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Irena Vujović je objasnila da je zakonom preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih za izradu strateških karata buke, ocenivši da će njegova primena doprineti efikasnijem rešavanju ovog problema i boljem kvalitetu života građana.

Strateške karte buke su, kako je ukazala, osnova za izradu akcionih planova i sredstvo za obaveštavanje građana o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima.

– Cilj nam je da što efikasnije rešavamo problem, da sprečimo izloženost štetnim efektima buke i time obezbedimo bolje uslove živote za građane, pri čemu je rok za donošenje akcionih planova najkasnije godinu dana od usvajanja strateških karata buke – kazala je ministarka.

Ona je navela da je jedan od razloga za donošenje novog zakona i rešavanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata.

Zakonom se, pored ovlašćenih pravnih lica, daje i ovlašćenje komunalnim milicionarima da kontrolišu buku poreklom iz ugostiteljskih objekata i to etaloniranim uređajima za merenje buke, a u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave, precizirala je Vujović.

Takođe, kako je dodala, uvedena je i obaveza prvog merenja buke, što znači da je vlasnik ili zakupac ugostiteljskog objekta dužan da obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite.

– Primenom ovog zakona, uspostavićemo funkcionalni sistem praćenja i kontrole nivoa buke, što je od velikog značaja za zdravlje i kvalitet života naših građana – poručila je Vujović.

Foto: Vlada Srbije, Pexels


reklama