Uticaj neuobičajenih vremenskih prilika na proizvodnju maline

1046

U proizvodnji maline sve je veća različitost sezona vegetacije. Tako jedna sezona bude ekstremno kišovita i hladna, dok druga prekomerno topla sa visokim temperaturama, intenzivnim sunčevim zračenjem i malom količinom padavina. U oba ova slučaja dominiraju različite bolesti i štetočine, a proizvođači praktikuju uobičajene agro i pomotehničke mere i često prave jednu od najčešćih grešaka da neke zanemaruju, a druge prekomerno naglašavaju.

U kišnim godinama smanjuje se intezitet kontrole korova kao i rezidbe, a povećava se primena preparata za zaštitu bilja i đubriva. U sušnim godinama zanemaruju se obrada zemljišta i đubrenje, a ubacuju veliku količinu vode putem navodnjavanja.

Sve ovo ostavlja velike posledice na proizvodnju maline kao što su: sitni plodovi, mali broj novih izdanaka za narednu godinu, umanjen i neujednačen prinos, sušenje biljaka, rano ili prekasno opadanje listova. Kako bi se umanjio uticaj vremenskih prilika na proizvodnju maline, odnosno sprečilo smanjenje prinosa, potrebno je prilagoditi tehnologiju gajenja maline u datom trenutku.

Neuobičajene vremenske prilike koje imaju uticaj na proizvodnju maline su:

1. Tople zime sa malo snežnih padavina i rani početak vegetacije – u ovakvim situacijama vezivanje izdanaka produžiti što je moguće kasnije jer uvek postoji opasnost od prolećnih mrazeva ili snega.

2. Intenzivne ili ekstremne količine padavina, uglavnom kiše, u kratkom ili produženom vremenskom periodu – velike količine padavina uzrokuju zasićenje zemljišta što dovodi do gušenja maline kao i sabijanje zemljišta, ispiranje hraniva iz zone korena. Takođe, kišni period pogoduje pojavi bolesti izdanaka, truleži i smanjuje kvalitet ploda. Ovi problemi se mogu rešiti odvodnjavanjem suvišnih količina vode, razbijanjem pokorice i održavanjem rastresitog sloja zemljišta oko maline, podeljena upotreba đubriva, adekvatnog unošenja organskog đubriva – stajnjaka, instaliranje poprečnih prečaga na stubovima kako bi bila bolja prozračnost, upotreba odgovarajućih sredstava za zaštitu uz primenu okvašivača kako bi se poboljšao kontakt sa biljkom, adekvatan sadni materijal.

3.Ekstremne vrućine, intenzivno sunčevo zračenje i visoke temperature u kombinaciji sa sušom – u ovoj situaciji instalirati sistem za navodnjavanje „kap po kap“, kao i instaliranje mreže za zasenu. Ako je intenzivno navodnjavanje, trebalo bi ubacivati određenu količinu hraniva fertigacijom kako se hraniva iz zone korenovog sistema ne bi isprala iz zemljišta.

4. Neuobičajeno toplo vreme u periodu jeseni posle čega sledi nagli pad temperature – zbog visokih jesenjih temperatura biljke maline često nemaju adekvatne uslove za aklimatizaciju, odnosno prilagođavanje na hladnoću. Tako nepripremljene, sa velikom količinom lišća, ulaze u zimu. Takođe, na vršnom delu mogu da se formiraju i cvetovi i plodovi. Sve ovo za posledicu ima mehaničko oštećenje izdanaka usled lomljenja kad padne mokar sneg. Uz to, izdanci maline usled niskih temperatura podložniji su bolestima i štetočinama, što zahteva intenzivnu aplikaciju zaštitnih sredstava.

5. Pojava kasnih prolećnih mrazeva i snežnih padavina – kasni mrazevi u proleće uzrokuju izmrzavanje pupoljaka što ima za posledicu manji broj onih koji će plodonositi te direktno utiču na prinos. Zato je potrebno što kasnije odgoditi vezivanje izdanaka i tretirati iste preparatima na bazi bakra koji mogu i po nekoliko dana usporiti vegetaciju.

Izvor: dipl. inž. Nebojša Brzaković, PSSS Užice


reklama