Uticaj spoljašnje temperature na količinu i sastav mleka

146

Neodgovarajuća relativna vlažnost vazduha i temperatura nepovoljno utiču kako na količinu, tako i na sam sastav mleka.

Maksimalni temperaturni uslovi za uspešnu proizvodnju mleka koja povoljno utiče na produktivnost krava kreće se u rasponu od 24 do 25 stepeni.

U uslovima povećane temperature iznad navedene doći će do smanjenja lučenja mleka, a samim ti i pada proizvodnje mleka.

Ukoliko je temperatura iznad 35 stepeni i traje duže vreme, pored pada proizvodnje mleka doći će i do značajnijeg pada sadržaja mlečne masti u mleku.

Uzrok navedenih pojava leži u smanjenju konzumiranja hrane prouzrokovane visokim temperaturama, pa je preporuka da se ishrana krava vrši noću.

Do pada proizvodnje mleka mogu dovesti i niske temperature koje se kreću ispod -4 stepena. Takođe i neodgovarajuća relativna vlažnost vazduha iznad 75% može imati negativan uticaj na proizvodnju i sastav mleka čak i veći nego visoke temperature. Takođe, pored temperature i relativne vlažnosti vazduha i godišnje doba ima uticaj na proizvodnju i sastav mleka.

Izvor: mr Dejan Ranđelović, PSSS Leskovac

Foto: Envato


reklama