Uticaj vlage na vinovu lozu

10

Za uspešan rast, razviće i plodonošenje vinove loze neophodna je određena količina vode. Iako je vinova loza biljka koja bolje uspeva u toplijem području, neophodno je prisustvo dovoljne količine vode koja je sastavni deo svih biljnih organa, sastavni je deo organske materije i potrebna je radi transporta materija kroz biljku.

Zahvaljujući snažnom korenovom sistemu koji prodire dosta duboko, vinova loza dolazi do vode i u sušnim područjima. Vrlo sušna područja nisu pogodna za gajenje vinove loze, osim ako se vrši navodnjavanje.

Pogodnost nekog područja za gajenje vinove loze ocenjuje se na osnovu odgovarajuće vlažnosti zemljišta i vazduha.

U slučajevima nedostatka vlažnosti dolazi do posledica koje se ogledaju u smanjenom porastu lastara i čitavih čokota, fotosinteza slabih, pa kao posledica toga javlja se pojava sitnih bobica bez dovoljno soka. Kvalitet grožđa u nedostatku vode takođe opada jer ne dolazi do dovoljne sinteze šećera. Drastičniji nedostatak vode dovodi do sušenja lastara, najpre rubova listova, zatim čitavih listova, sušenja bobica, opadanja grozdova, pa čak i sušenja čitavih čokota.

Povećana vlažnost takođe može u pojedinim fazama razvoja dovesti do negativnih posledica. U vreme cvetanja otežava oplodnju i povećava stepen osipanja cvetova. To dovodi do pojave rehuljavih grozdova. Suvišak vlage u vreme sazrevanja grožđa ometa pravilno sazrevanje, pogoršava kvalitet grozda jer dovodi do smanjenja sadržaja šećera i povećanja sadržaja ukupnih kiselina u grožđu.

Kod vinskih sorti to se odražava i na smanjenje kvaliteta vina koja su sa malo ekstrakta, slabo izraženog bukea. Suvišak vlage u vreme sazrevanja dovodi do pojave tanke i neotporne pokožice što često uslovljava njeno pucanje, isticanje grožđanskog soka, a napukle bobice su pogodna sredina za razvoj bolesti i štetočina.

Dakle, za svaku fenofazu razvoja vinove loze u toku godine potrebna je optimalna vlažnost zemljišta i vazduha. Vlažnost vazduha i zemljišta obezbeđuje se količinom padavina u vidu kiše i snega. Pogodnost nekog područja za gajenje vinove loze određuje se ne samo ukupnom količinom padavina već i pravilnim rasporedom tokom godine. Područja u kojima godišnje padne 600-800 mm padavina uz pravilan raspored smatraju se pogodnim sa stanovišta vlažnosti za uspešno gajenje vinove loze.

Najneophodnije su dovoljne količine padavina u fazi pred kretanje okaca, intenzivnog porasta lastara i intenzivnog porasta bobica. U toku vegetacije uz pravilan raspored dovoljan je 400-600 mm padavina. Za većinu fenofaza najpovoljnija relativna vlažnost vazduha se kreće u granicama od 70-80%. Za porast lastara optimalna vlažnost vazduha iznosi 60-70%, za cvetanje i oplodnju 55%, a za porast bobica 70-80%. Ukoliko relativna vlažnost vazduha padne ispod 40% otežana je sinteza organske materije, a može doći i do sušenja žiga tučka.

Kad je u pitanju vlažnost zemljišta kao najpovoljnija se smatra ona koja se kreće u granicama 50-60% poljskog vodnog kapaciteta kod težih tipova zemljišta, a oko 50% kod lakših tipova zemljišta.

Da bi se vlažnost zemljišta održala u optimalnim granicama preduzimaju se agrotehničke mere, a pre svega pravilna i blagovremena obrada zemljišta, navodnjavanje i dr. Blizina većih vodenih površina, reka, jezera i mora povoljno deluje na vinovu lozu jer se relativna vlažnost vazduha održava na dosta visokom nivou.

Izvor: dipl. inž. Jovan Milinković, PSSS Valjevo

Foto: Envato


reklama