Veliki voćni potkornjak

369

Veliki voćni potkornjak (Scolytus mali) je štetni insekt čije larve nanose štete u voćnjacima, ali i u šumama.

Prema nekim klasifikacijama spada u sekundarne štetočine, a pojava velikog voćnog potkornjaka se može očekivati u zasadima koji se slabo neguju. Tek ukoliko dođe do intenzivnog razmnožavanja, usled povoljnih uslova, dešava se da ženke jaja polažu i na zdrava stabla.

Ovaj štetni insekt najviše se kreće između stabla i kore, hraneći se na taj način. Veću štetu prave larve, dok se od odraslih insekata povremeno desi da se hrane u osnovi pupoljaka pa tako nanose oštećenja.

Veliki voćni potkornjak ima dve generacije tokom jedne sezone. Za prve napade u voćnjaku biraju se oslabela stabla, na primer od gljivičnih bolesti, neodgovarajućeg sastava zemljišta ili nečeg sličnog.

Odrasle jedinke su dužine oko 4 mm, sa tamno smeđom bojom krila. Na glavi se nalaze dve antene, a noge su obrasle finim dlačicama. Boja insekta je tamno smeđa do crne.

Larve ovog štetnog insekta zimu provode u hodnicima koje su napravili unutar drveta. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom maja.

Ženke buše stablo i polažu jaja. Prilikom ubušivanja u jednu rupu mogu da polože više desetina jaja odjednom. Tunel gde ženke polažu jaja ima dužinu od dva do sedam centimetara, a prečnik se kreće između 2 – 3mm.

Larve na početku hranjenja počinju da prave svoje tunele pod uglom od skoro 90 stepeni, što stvara karakterističan uzorak. Tunel koji je ženka iskopala je vertikalan, dok larve prave horizontalne kanale pod korom.

U zavisnosti od vremenskih uslova, prva generacija prelazi u fazu lutke tokom jula i avgusta. Posle toga izlazi druga generacija odraslih insekata koja se uparuje. Ženke polažu jaja opet u slabija stabla, a gusenice na kraju razvoja prelaze u lutku i tako prezimljavaju.

Najvažnija mera suzbijanja jeste uklanjanje oštećenih voćki iz zasada i njihovo uništavanje što pre. Nikako ne ostavljati unutar zasada voća posečena stabla ili deblje grane, jer one mogu poslužiti ženkama za polaganje jaja. Navodnjavanje voća je takođe poželjno kako bi voćke bile u dobroj kondiciji.

U određenoj meri suzbijanju larvi mogu doprineti ptice koje se hrane insektima pod korom. Takođe postoje i neki insekti koji mogu suzbiti broj larvi velikog potkornjaka u određenoj meri.

Suzbijanje hemijskim sredstvima je delotvorno protiv odraslih insekata, posebno u periodu kad polažu jaja. Međutim, veliki nedostatak jeste što je veoma teško tačno odrediti tačno vreme za obavljanje tretmana. Zbog toga se može reći da uništavanje larvi pod korom nije moguća obaviti na odgovarajući način hemijskim preparatima. U slučaju jačeg napada potrebno je da se posavetujete sa stručnim licima.

Foto: Milan Zubrik, Forest Research Institute – Slovakia, Bugwood.org


reklama