Veliki značaj sprovođenja mehaničkih mera u voćnim zasadima u jesenjem periodu

85

Tokom ovog doba godine, po opadanju 70% lisne mase u voćnjacima, veoma značajna mera zaštite je sprovođenje hemijskih tretmana bakarnim preparatima sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala raznih prouzrokovavača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Pored sprovođenje hemijskih mera zaštite značajnu ulogu imaju i mehaničke mere zaštite kako bi se očuvalo zdravstveno stanje zasada i u narednoj vegetaciji.

Mehaničke mere u voćnim zasadima podrazumevaju sledeće radnje:

* sakupljanje mumificiranih plodova i opalog lišća sa stabala – opalo lišće je najbolje sakupiti i zaorati
* u zasadima koštičavih voćnih vrsta u ovom periodu ne bi trebalo seći grane jer povrede nastale u ovom periodu predstavljaju opasnost za ulaz patogena
* uklanjanje oštećene kore, struganje mahovine i lišajeva
* uklanjanje i čišćenje stabala od gnezda sa gusenicama
* odstranjivanje polomljenih, suvih grana i stabala (posebno onih koji su zaraženi bakterijama poput Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae pv.syringae)

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da ukoliko se u zasadima uoče simptomi bakterioza obavezno uklone zaražene delove iz voćnjaka uz sprovođenje sanitarnih mera koje podrazumevaju sledeće radnje:

* rez na granama mora biti minimum 30 cm od zdravog tkiva
* rane na stablima trebalo bi dezinfikovati preparatima na bazi bakra
* oštećene biljne delove ne treba bacati na zemlju nego ih treba ukloniti iz voćnjaka i spaliti
* prilikom rezidbe trebalo bi vršiti dezinfekciju alata, obuće kao i odela radnika upotrebom 10% rastvora natrijum hipohlorita ili 70% etil alkohola

Foto: PIS, Pixabay


reklama