Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz 5.400 kilograma mandarina poreklom iz Turske zbog povećanog sadržaja pesticida.

Zabrana je usledila posle redovnog pregleda pošiljke hrane biljnog porekla pri uvozu, a reč je o uvozniku sa sedištem u Federaciji BiH (FBiH), saopšteno je iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Nadležni inspektor obavio je uzorkovanje za laboratorijsku analizu u Institutu za vode u Bijeljini radi ispitivanja ostataka pesticida.

Na osnovu izveštaja o laboratorijskoj analizi utvrđeno je prisustvo pesticida Fenvalerata iznad vrednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani.

Iz Uprave ističu da je uvoznik zatražio superanalizu koja je obavljena u „SP Laboratoriji” u Bečeju, kojom je potvrđeno povećano prisustvo ostatka pomenutog pesticida, na osnovu čega je naređeno vraćanje sporne pošiljke ili uništavanje pod nadzorom nadležnog federalnog inspektora.

Izvor: capital.ba

Foto: Unsplash