Vilina kosica

556

Vilina kosica (Cuscuta trifoli, C.campestris) je vrlo štetna parazitna cvetnica na lucerki i detelini i jedan od najvažnijih uzroka slabe produktivnosti i brzog propadanja useva tih biljaka.

Vilina kosica ima končasto-cilindrično stablo, ružičaste, crvene ili žućkaste boje. Formira cvetove koji su grupisani u glavičaste cvasti. Seme je s hrapavom površinom, slične veličine i oblika semenu lucerke i deteline. Postoji više vrsta viline kosice, ali su najrasprostranjenije – C.trifoli i C.campestris. One su sličnih morfoloških osobina, ali je njihov razvoj na biljkama hraniteljkama različit. Stablo C.trifoli razvija se i na prizemnim delovima biljaka, dopirući skoro do zemlje. Zbog toga najniži zavoji stabla parazita ostaju posle kosidbe na hraniteljci, pa je njeno suzbijanje znatno otežano. Delovi stabla viline kosice na korenovom vratu lucerke i deteline ostaju vitalni tokom blagih zima. Zbog toga ovi vegetativni organi služe kao značajan izvor za širenje parazita sledeće vegetacije.

Međutim, C.campestris se razvija na srednjim i gornjim, retko na prizemnim delovima hraniteljki. Posle kosidbe useva skoro celokupna vegetativna masa viline kosice odnosi se sa njive zajedno sa senom lucerke i deteline.

Seme je najvažniji način prenošenja viline kosice na površine pod lucerkom i detelinom. Jedan od osnovnih uzroka česte pojave viline kosice je upotreba za setvu zaraženog semena ovih biljaka. Zemljište može takođe da bude izvor zaraze jer vilina kosica napada i druge gajene biljke kao i razne korove. Ovaj parazit se često širi na lucerišta i deteliništa sa ivica neobrađenih površina.

Najvažniji način suzbijanja viline kosice je upotreba zdravog semena za setvu. Lucerku i detelinu treba gajiti na njivama na kojima se vilina kosica nije javljala. Neophodno je permanentno uništavati vilinu kosicu na neobrađenim površinama. Nakon pojave u usevu lucerke i deteline, oaze suzbijati sredstvima koja ne deluju na koren lucerke.

Posle prskanja, vilina kosica ostaje bez domaćina i osuši se. Mogu se oaze spaliti brenerom. Uvratine njiva i nepoljoprivredna zemljišta, ako je prisutna vilina kosica, najbolje je tretirati totalnim herbicidima na bazi glifosata koji se translokaciono širi na sve ’izdanke’ i suzbija vilinu kosicu, dok herbicidi na bazi parakvata i dikvata deluju lokalno.

U šećernoj repi, lucerki, salati, za suzbijanje viline kosice može se koristiti herbicid Kerb. Nakon primene ovog herbicida naredne godine ne smeju se sejati lubenica, dinja, krastavci, tikve i tikvice.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama