Vinogradarski registar

68

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.

Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu.

Ova obaveza se takođe odnosi i na vinograde na površini manjoj od 10 ari, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica.

Obrazac za Vinogradarski registar

Uputstvo o načinu postupanja i kontrole vinograda

Šifarnik sorti i podloga, kao i vinogradarskih područja

Zahtev za brisanje iz Vinogradarskog registra

KANCELARIJE

* Beograd (okruzi u nadležnosti: Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski i grad Beograd)
Kontakt osoba: Ivan Dodok
Adresa: Omladinskih brigada br.1 poslovna zgrada SIV 3, 11070 Novi Beograd, 11000 Beograd, telefon/faks: 011/311-3935, 011 285-6073
e-mail: cevin.ivand@gmail.com

* NoviSad (okruzi u nadležnosti: Severnobački, Srednjebanatski, Severnobanatski, Zapadnobački, Južnobački i Sremski)
Kontakt osoba: Veselinka Bakrač
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10, 21000 Novi Sad, telefon: 060/6010-187
e-mail: cevinveselinka@gmail.com

* Kragujevac (okruzi u nadležnosti: Šumadijski, Pomoravski, Podunavski, Zlatiborski, Moravički i Raški)
Kontakt osoba: Ranko Repanović
Adresa: Save Kovačevića 7, 34000 Kragujevac, telefon/faks: 034/331-663
e-mail: cevin.ranko@gmail.com

* Negotin (okruzi u nadležnosti: Braničevski, Borski i Zaječarski)
Kontakt osoba: Dragana Ivić
Adresa: Trg Đorđa Stanojevića 5, 19300 Negotin. Telefon/faks: 019/570-292
e-mail: cevin.dragana@gmail.com

* Aleksandrovac (okrug u nadležnosti: Rasinski)
Kontakt osoba: Goran Sudimac
Adresa: 29.novembar 21, 37230 Aleksandrovac, telefon/faks: 037/751-294
e-mail: cevina.goran@gmail.com

* Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski kao i AP Kosovo i Metohija)
Kontakt osoba: Zlata Vidanović
Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/faks: 018/4541-128 i 018/4541-023
e-mail: cevina.zlata@gmail.com

Zahtev se podnosi na Obrascu VV1 – Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji su proizvođači dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor.

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra.

Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Brisanje može biti pokrenuto i po službenoj dužnosti. Ako dođe do promene, u registar se upisuju promene u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine posle berbe.

Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju institucije: Ministarstvo poljoprivrede, neka od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra, kao i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Foto: Unsplash


reklama