Vinova loza i niske temperature

226

Zaštita vinove loze od niskih zimskih temperatura je neophodna posebno u mladom vinogradu, a u oblastima gde niske temperature imaju vrednost ispod -15 stepeni, obavlja se potpuno ili delimično zagrtanje i starijih čokota.

Većina sorti ima najslabiju otpornost krajem zime, bolju otpornost početkom zime, a najotpornije su sredinom zime.

Ono što bi prvo trebalo da uradimo je da vizuelno utvrdimo stepen pripremljenosti loze za zimski odmor. Naime, lastari koji su umerene bujnosti i čitavom svojom dužinom dobro sazreli sigurno su dobro pripremljeni za zimski odmor.

Osetljivost na niske temperature vezana je za sadržaj vode i organskih materija, a pre svega skroba i šećera u biljci. Veći sadržaj organske materije, a prvenstveno šećera u tkivima i organima vezana je za veću otpornost na niske temperature.

Zavisno od intenziteta i dužine trajanja niskih temperatura, one mogu da izazovu povrede pojedinih organa. Na temperaturama od oko -15 stepeni već dolazi do delimičnog ili potpunog izmrzavanja okaca pojedinih sorti. Kod najotpornijih sorti okca izmrzavaju na -25. Na temperaturama od -30 stepeni dolazi do izmrzavanja nadzemnih organa. Koren vinove loze izmrzava na -4 do -5 stepeni, ali on se pruža duboko pa je najčešće pošteđen izmrzavanja.

Foto: Pixabay


reklama