Vinova loza odoleva visokim temperaturama

118

Visoke temperature, za sada, nisu ostavile posledice na rast i razvoj vinove loze koja se nalazi u fazi zelenih bobica, kažu stručnjaci i proizvođači grožđa i vina, podsećajući na to da, za razliku od pojedinih poljoprivrednih kultura, vinova loza može bolje da podnese nedostatak padavina.

Po rečima Profesora Dragoslava Ivaniševića sa novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, vinova loza je za sada u dobrom stanju, bez obzira na visoke temperature i nedostatak padavina.

– Ove visoke temperature nisu za sada nisu previše negativno uticale na vinovu lozu s obzirom na to da vinova loza relativno dobro podnosi visoke temperature, ima dubok korenov sistem, koji uspeva da se obezbedi vlagom u ovakvim sušnom periodima. Po terenu, čini mi se da su vinogradi u dosta dobrom stanju, bar kada je u pitanju uticaj suše i visokih temperatura koji trenutno vladaju, za sada možemo biti zadovoljni – kaže Ivanišević.

Da je dobro stanje u vinogradima i da vinova loza odoleva visokim temperaturama, potvrđuju i proizvođači grožđa i vina u Sremu.

– Verovatno je vinova loza, jedna od kultura koja se još i najbolje bori sa visokim temperaturama. Mi smo još kod podizanja zasada, koristeći savete struke, izabrali te podloge i te klonove, koji baš najbolje podnose visoke temperature. Bilo bi bolje da je bilo više padavina, ali za sada vinova loza dobro podnosi ove vremenske nepogode – smatra Nebojša Vlahović iz vinarije „Komuna“ u Rivici.

– Vinova loza je biljka koja dobro i lako podnosi te visoke temperature iako bi valjalo uvek kiše pomalo da padne. Kako kažu, sunca što više a kiše koliko treba. Uglavnom vinova loza dobro podnosi visoku temperaturu – objašnjava Branko Đuranović, rukovodilac proizvodnje.

I, bez obzira na to što vinova loza dobro podnosi visoku temperaturu i ovoj poljoprivrednoj kulturi, svi se slažu da  bi padavine pogodovale jer je prisutan deficit vlage u zemljištu.

Izvor: RTV

Foto: Unsplash, Pixabay


reklama