Virus crvene prstenaste pegavosti borovnice

150

Jedan od dva virusa koja su registrovana na visokožbunastoj borovnici u Srbiji, pored virusa mozaika borovnice, je virus crvene prstenaste pegavosti borovnice (Blueberry red ringspot virus).

Sa povećanjem proizvodnje borovnice u Evropi predviđa se i povećanje značaja virusa. Uvozom sadnica iz Severne Amerike, povećava se opasnost od introdukcije.

Virus crvene prestenaste pegavosti borovnice je prvi virus koji je potvrđen na borovnici u Srbiji u okolini Lučana i taj zasad je odmah i iskrčen, kako se virus ne bi dalje širio.

Simptomi se javljaju na izdancima, listovima i plodovima borovnice. To su crvene prstenaste pege, koje se javljaju prvo na starijem lišću, i to na licu lišća, a tek posle i na mlađem lišću. Na plodovima se pojavljuju crveni prstenovi, koji nestaju sa sazrevanjem plodova.

Sve viroze pa i ova se prenose zaraženim sadnim materijalom i vektorima kao što su insekti, gljive i nematode.

Osnovne mere borbe protiv virusa su preventivne i to korišćenje bezvirusnog sadnog materijala, izbor tolerantnih sorti i prostorna izolacija zasada.

Hemijske mere zaštite se svode na suzbijanje vektora virusa, kao što su biljne vaši, i nematode kao i uništavanje zaraženih biljaka koje predstavljaju izvor zaraze.

Izvor: dipl. inž. Zoran Panajotović, PSSS Pirot

Foto: ncblueberryjournal.blogspot.com


reklama