Virus šarenila lista borovnice

159

Virus šarenila lista borovnice (Blueberry leaf mottle virus, BLMoV) se u Srbiji nalazi na IA deo I listi štetnih organizama, a u EPPO klasifikaciji na A2 listi. U Evropi su prijavljeni nalazi iz Mađarske, Bugarske i Portugalije, a u Severnoj Americi iz SAD i Kanade.

Domaćin virusa je borovnica, ali pojednini sojevi mogu da parazitiraju vinovu lozu.

Iako spada u rod Nepovirus, nije utvrđeno prenošenje putem nematoda. Virus se prenosi polenom borovnice pomoću pčela sa zaražene na zdravu biljku. Takođe je utvrđeno prenošenje polena sa virusnim česticama sa pčele na pčelu. Kod vinove loze se prenosi kalemljenjem. Utvrđeno je prenošenje virusa semenom borovnice i vinove loze, ali je u praksi najvažniji način širenja putem zaraženog sadnog materijala.

Otkrivanje zaraženih biljaka otežava dugi, četvorogodišnji latentni period posle infekcije, tokom kojeg se ne ispoljavalju simptomi oboljenja.

Virus prouzrokuje izumiranje stabla borovnice. Novoformirani izdanci su zakržljali, kratkih internodija sa deformisanim listovima na kojima se javlja šarenilo. Može doći do potpunog izostanka prinosa. BLMoV-NY soj virusa na vinovoj lozi prouzrokuje skraćenje internodija i deformaciju listova.

Proizvodnja i promet zdravog sadnog materijala i uništavanje zaraženih biljaka najvažnije su mere suzbijanja. Nije dovoljno otkloniti nadzemni deo obolelih biljaka, jer će sa novoizraslih stabala pčele i dalje prenositi zaraženi polen. U Srbiji se u okviru posebnog nadzora zdravstvenog stanja borovnice vrši monitoring i na prisustvo ovog virusa.

Izvor: ’Viroze biljaka’ (prof. dr Ferenc Bagi, prof. dr Stevan Jasnić, doc. dr Dragana Budakov – Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet)

Foto: fieldguide.bcblueberry.com


reklama