Više od 450 proizvoda steklo pravo na žig „Čuvarkuća“

52

Za nepuna četiri meseca, više od 450 proizvoda steklo je pravo na žig „Čuvarkuća“ u okviru projekta Privredne komore Srbije „Stvarano u Srbiji“.

Iako prednjači prehrambeni sektor, među nosiocima žiga koji potvrđuje visok kvalitet i domaće poreklo, sve je više proizvoda metalske i mašinske, građevinske, hemijske, tekstilne i farmaceutske industrije.

Savet za dodelu žiga odobrio je, na poslednjoj sednici u 2020. godini, pravo na „Čuvarkuću“ za još 28 proizvoda među kojima je i šest proizvoda metalske industrije.

– Metalska i elektro industrija nalaze se u centru proizvodne mreže jedne zemlje i povezane su, resursno i tehnološki, sa ostalim sektorima privrede. Finalni proizvodi primenu nalaze u različitim segmentima privrede, kao i u domaćinstvima – istakla je Ana Raičević, sekretar Udruženja za metalsku i elektro industriju PKS.

Poreklo proizvoda, kvalitet, marketing i standardi sa ekološkim parametrima, predstavljaju četiri osnovna kriterijuma koja proizvod kvalifikuju za dobijanje žiga.

„Čuvarkuća“ se dodeljuje na tri godine proizvodima koji u sastavu imaju 80 odsto domaćih resursa, sa mogućnošću resertifikacije.

Odluku o dodeli prava na žig donosi Savet za odlučivanje o pravu korišćenja kolektivnog žiga u kome su stručnjaci iz oblasti tehnologije, marketinga, kreativne industrije, zaštite potrošača i zaštite životne sredine.

Foto: Facebook


reklama