Vlada Crne Gore izdvojila sredstva za pošumljavanje

22

Vlada Crne Gore opredelila je iz budžetske rezerve 200.000 evra za akciju pošumljavanje na celoj teritoriji države. U akciji, koja je već počela, biće posađeno 630.000 sadnica – po jedna sadnica za svakog stanovnika Crne Gore.

U cilju pripreme i praćenja realizacije aktivnosti, u Pljevljima je održan sastanak proširenog kolegijuma Uprave za šume, kome su prisustvovali šefovi svih područnih jedinica u Crnoj Gori. Dogovoreno je da se sa aktivnostima na jesenjem pošumljavanju počne organizovano i odmah, na prostoru svih područnih jedinica Uprave za šume.

Cilj je da se posadi 630.000 sadnica autohtonih vrsta drveća. Pored toga, planirano je da se osim zaposlenih u Upravi za šume, u aktivnost pošumljavanja uključi što širi sloj društvenih struktura, pre svega učenika i studenata, predstavnika civilnog sektora, lokalnih samouprava i državnih institucija, kao i svih zainteresovanih institucija i pojedinaca. Prioritet u pošumljavanju biće opožarene površine.

Kolegijumu u Pljevljima je prisustvovao i državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju CG dr Milosav Anđelić koji je ispred resornog Ministarstva svim područnim jedinicama Uprave uručio 17 motornih sadilica koje će u značajnoj meri omogućiti efikasniju i kvalitetniju sadnju na terenu.

Anđelić je prisutne upoznao sa aktivnostima koje se trenutno sprovode u sektoru šumarstva, posebno na planu reorganizacije sistema gazdovanja, kao i o nedavno usvojenoj Strategiji razvoja šuma i šumarstva, gde je poseban naglasak stavljen na višenamensko korišćenje šuma. U strateškom dokumentu akcentovana je zaštita i uzgoj šuma, kao i izazovi sa kojima se susreće šumarska struka, posebno u kontekstu uticaja klimatskih promena na ekosistem šuma.

Državni sekretar je poručio da bi zaštita i uzgoj šuma u ovom periodu trebalo da bude prioritetna obaveza, kako bi očuvali šumsko bogatstvo Crne Gore, stvorili uslovi za puni razvoj svih funkcija šuma i dalje održivo korišćenje na bazi novog modela gazdovanja na čijem uspostavljanju se intenzivno radi.

Na sastanku je zaključeno da bi u narednom periodu trebalo kandidovati kod međunarodnih institucija pripremljene projekte za dobijanje značajnijih sredstva za pošumljavanje, kao i za druge investicije u cilju očuvanja životne sredine u okviru šumskih ekosistema.

Foto: PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Pixabay


reklama