Vlada Srbije dozvolila poskupljenje svinjskog mesa

560

Cena celog pileta do kraja avgusta neće smeti da pređe 299,99 dinara, odlučila je Vlada Srbije koja je usvojila novu uredbu kojom se produžava zamrzavanje cena pojedinih vrsta namirnica, ali se ova lista i proširuje. Takođe, povećavaju se već zamrznute cene četiri kategorije svinskog mesa: od buta, plećke, vrata, kao i krmenadle sa kostima sada se uvećavaju.

Svinjski but će umesto 709 dinara, po novom koštati 750,2 dinara. Maksimalna cena svinjske plećke bez kostiju biće 738,10 dinara. Cena svinjskog vrata sa kostima ne sme da prelazi 689,70 dinara po kilogramu, dok cena za svinjsku slabinu sa kostima (krmenadla) ne sme da bude veća od 659,45 dinara po kilogramu.

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica kojom je propisana maksimalna maloprodajna cena dugotrajnog mleka sa 2,8 odsto mlečne masti u pakovanju od jednog litra, kao i maksimalna marža koju trgovci mogu da zaračunaju, brašna tipa T- 400 glatko i T-500 u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma.

Maksimalna maloprodajna cena dugotrajnog mleka sa 2,8 odsto mlečne masti u pakovanju od jednog litra ne sme, po novoj uredbi, da prelazi 113,99 dinara, što je ista cena koja je važila i do sada.

Šećer – beli kristal u svim pakovanjima – ne sme da bude skuplji od 96,99 dinara po kilogramu, što je takođe nepromenjena cena u odnosu na važeću uredbu.

Cena jestivog ulja ograničena je na nivou od 15. novembra prošle godine, a u novoj uredbi – kao i u postojećoj, i dalje se ne precizira iznos (što znači da svaki trgovac drži „svoju“ cenu ulja koja je važila na taj dan).

Izvor: Nova ekonomija

Foto: Envato


reklama