Vojna akademija u projektu ’Jedno drvo za jednog ratnika’

41

U sklopu projekta ’Jedno drvo za jednog ratnika’, u sedištu Vojne akademije u Beogradu posađeno je 200 sadnica gorskog javora, lipe, crnog bora i poljskog jasena, a sadili su ih lica lišena slobode iz KPZ ’Padinska skela’ i CZ Beograd, pripadnici Vojske Srbije i inicijatori ovog projekta – predstavnici Ministarstva pravde – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i predstavnici JP ’Srbijašume’.

„Jedno drvo za jednog ratnika“ je jedinstven projekat kojim se obeležava jedan vek od Velikog rata. Cilj Projekta je da se u periodu od 2014. do 2018. godine posadi 1.300.000 sadnica na teritoriji Srbije – po jedna za svaki izgubljeni život našeg naroda u Prvom svetskom ratu. Projekat je počeo 12. novembra 2014. godine na Ceru, obeležavanjem Dana primirja kad je posađeno više od 11.000 sadnica u čast Cerske bitke u kojoj je naša vojska izvojevala prvu savezničku pobedu nad Austrougarskom.

Od novembra 2014. pa do danas na preko 250 lokacija širom Srbije zasađeno je više od 1.200.000. Projekat „Jedno drvo za jednog ratnika“ završava se u decembru ove godine i tim povodom biće upriličena svečana sadnja poslednjih sadnica. Želja inicijatora projekta bila je da kroz svako ovo drvo na simboličan način nastavi da živi svaki od 1.300.000 poginulih rodoljuba.

Projekat „Jedno drvo za jednog ratnika“ pokrenuli su Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u saradnji sa JP „Srbijašume“ i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Ovaj Projekat osim istorijskog i ekološkog ima i socijalni značaj jer podrazumeva resocijalizaciju osuđenih lica, koja dobrovoljno učestvuju u pošumljavanju sa ciljem da se podstakne osećaj njihove korisnosti u društvu. Ovakvo angažovanje osuđenih lica – rad u javnom interesu – kompatibilan je sa novim tendencijama u sistemu izvršavanja krivičnih sankcija i izriče se za lakša krivična dela i prekršaje.

Ekološki cilj Projekta je povećanje površina pod šumama, što ima neprocenjiv značaj za očuvanje životne sredine, čiji kvalitet direktno zavisi od stepena šumovitosti.

Foto: JP „Srbijašume“


reklama