Vojvodina izdvojila 80 miliona dinara za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

317

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, koji će biti otvoren do 18. februara, odnosno do utroška para.

Vojvođanski poljoprivrednici bespovratno mogu dobiti novac za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

Ukupno je iz pokrajinske kase izdvojeno 80.000.000 dinara, a podrška iznosi 60 odsto prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000 dinara, odnosno do 2.310.000 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola. Njome se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane posle 1. januara 2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:
1. konstrukcije za plastenik (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična) sa višegodišnjom, višeslojnom folijom – kompletnog plastenika
2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika
3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote
4. mreže za senčenje plastenika
5. sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za mikrokišenje
6. sistema za fertirigaciju
7. stolova za proizvodnju rasada
8. instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage
9. sistema za zagrevanje

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa.

Pravo na podsticaje imaju poljoprivrednici – fizička lica, preduzetnici, firme i zadruge.

Tekst konkursa

Prijavni obrazac

Pravilnik

Foto: Freepik


reklama