Vojvodina subvencioniše kamate na kredite RFV-a za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže

11

Pokrajinski sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Predmet Konkursa jeste realizacija utvrđenih prava i obaveza između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Razvojnog fonda Vojvodine, u vezi sa učešćem u subvencionisanju troškova naknade kamate kredita za korisnike kredita, po raspisanim konkursima Fonda za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 2.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku kreditnim sredstvima po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% visine ugovorene kamate po kreditu registrovanog gazdinstva.

Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi od 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos podrške iznosi do 1.000.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se zahtevi poslati Fondu, ili ugovori zaključenih nakon 01.01.2020. godine, radi kreditiranja za navedene namene.

Zahtev se podnosi Fondu ili Pokrajinskom sekretarijatu u isto vreme kada se podnosi i zahtev za kredit Fonda po Konkursu za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalnske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 1. decembrom 2021. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-45-16, od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac zahteva za refundaciju kamate fonda

Foto: Free Images


reklama