’Vojvodinašume’ pošumljavaju preko 1.500 hektara

17

Javno preduzeće ’Vojvodinašume’ je za potrebe obnove i podizanje novih šuma obezbedilo preko 714.000 sadnica šumskih vrsta drveća.

Do proleća 2018. godine, kad se završava sezona pošumljavanja, planira se sadnja 325.500 komada sadnica topole, 143.829 sadnica hrasta lužnjaka, 121.530 sadnica bagrema, 57.196 sadnica crnog bora, 33.065 sadnica vrbe i 32.880 sadnica poljskog jasena, što je dovoljno da se pošumi 1.084 hektara površine pripremljenog terena.

Uključujući i 442 hektara, koliko je od početka novembra pošumljeno setvom semena hrasta lužnjaka, JP „Vojvodinašume“ planira da sezonu zaokruži sa 1.526 hektara novoosnovanih kultura i plantaža.

Foto: vojvodinašume.rs, Pixabay


reklama