Vreme je za prvi tretman suzbijanja cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

679

U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja ove štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

S obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima očekuje se masovna pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja, te se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada: Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Iz PIS-a apeluju na manje proizvođače, vlasnike i po nekoliko čokota, da izvrše insekticidni tretman kako bi se onemogućilo širenje fitoplazme i dugoročno sačuvala proizvodnja grožđa u Srbiji.

Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Foto: PIS, Wikipedia


reklama