Vreme je za vezivanje lastara i prvi tretman u malinjacima

938

Na području Srbije zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

Izdanak sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka maline

Sada je vreme kada se vezuju izdanci maline, te se prilikom ovog procesa proizvođačima preporučuje da vezuju samo zdrave izdanake sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni. Višak izdanaka trebalo bi orezati do osnove i izneti iz zasada.

Veoma važno je ukloniti lastare sa simptomima biljnih bolesti i infestirane lastare sa štetnim organizmima. Trebalo bi obratiti pažnju na bele ispucale lastare, tj. lastare koji su zaraženi sa prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) i sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Prilikom vezivanja bi trebalo voditi računa o tome da se na jedan dužni metar špalira veže 4 do 6 kvalitetnih izdanaka. Posle vezivanja izdanaka, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih bolesti, preporučuje se tretman nekim od sledećih bakarnih preparata:
– Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4%
– Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2%
– Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin 2%.

Moguća je i primena preparata koji je već gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja kao što je Plavo ulje u koncentraciji 2%.

Foto: Pixabay, PIS


reklama