Vremenski uslovi naklonjeni pojavi šturosti klasova pšenice

26

Na području Srbije usevi pšenice se nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61). U fazama cvetanja pšenice i u uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije klasa prouzrokovačem šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum) poznatim i po nazivu fizarioza klasa.

Ovo je veoma destruktivno oboljenje pšenice, a u povoljnim uslovima za razvoj, naročito kod osetljivog sortimenta, može doći do gubitka prinosa i do 50%. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

U cilju sprečavanja infekcija i sinteze mikotoksina proizvođačima se preporučuje da, na početku cvetanja pšenice kada 5% klasova izbaci prašnike, sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:
– Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75 – 1 l/ha
– Osiris (epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
– Duofen plus, Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha
– Ceres, Combo ultra, Duet ultra (tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha
– Zamir, Mystic pro 500 EC (prohloraz + tebukonazol ) 0,75-1 l/ha
– Elatus era (protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha
– Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha
– Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 1 l/ha
– Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
– Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha
– Ison, Arcon extra, Amicer extra, Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
– Mercury (azoksistrobin+epoksikonazol) 1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Foto: PIS, Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org


reklama