Vrnjačka Banja namenila pet miliona dinara za pomoć poljoprivrednicima

13

U okviru programa za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, opština Vrnjačka Banja je za 2021. godinu planirala sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Vrnjačka Banja za 2021. godinu usvojen je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Programom je predviđeno:
– 800.000,00 dinara za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih životinja (opština subvencioniše po svakom podnetom grlu 2.000,00 dinara)
– 3.600.000,00 dinara za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (opština subvencioniše 40% od prikazane vrednosti investicije, u skladu sa Javnim pozivom i kriterijumima koje određuje Komisija za poljoprivredu)
– 600.000,00 dinara za promotivne aktivnosti, gde spadaju sajmovi, manifestacije izložbe

Rapisani Konkurs je trajao mesec dana i ukupno je podneto 125 zahteva. Poljoprivrednici su se javljali za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa, goveda, ovaca i koza, za opremu za mužu, hlađanje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa, za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, za mašine, uređaje i opremu za navodnjavanje useva, za nabavku novih pčelinjih društava.

Foto: Opština Vrnjačka Banja, Unsplash


reklama