Za kvalitetnu rezidbu najvažniji je rezač

287

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti na duži niz godina prilikom plodonošenja.

Iz predhodno navedenog raloga zasade mogu rezati samo profesionalci u ovom poslu, sem za okućnice gde i sam domaćin može sebi da priušti to zadovoljstvo.

Iskusni rezači moraju uvek prilikom rezidbe da imaju i znaju sledeće:

1. Alat i pribor su: vinogradarske makaze, brus, preklopna testera, futrola za alat, rukavice, malo vate i oko 1 dcl 70 % alkohola i premaz za rane

2. Rezati pod pravim uglom, pazeći da je sečivo makaza uvek položeno bliže deblu, čuvajući svoje tetive i mišiće – režući polukružno, bez „klimanja“ makaza cik-cak

3. Nikad ne ostavljati „čepove“

4. Najpre izbaciti stari (prošlogodišnji) luk

5. Na prošlogodišnjem kondiru, od jednogodišnjeg izdanka, niže po položaju, ostaviti kondir sa 2 pupoljka

6. Na prošlogodišnjem kondiru, od jednogodišnjeg izdanka, više po položaju, ostaviti luk sa 6-8 pupoljaka (nikako preko 10 pupoljaka)

7. U slučaju da je jednogodišnji izdanak na prošlogodišnjem kondiru neprikladna za luk, (ako je taj kondir: prekratak, bolestan, nedozreo, pretanak, predebeo ili oštećen gradom) luk možemo ostaviti i sa prošlogodišnjeg luka (od jednogodišnjeg zdravog i dozrelog luka, po položaju najbliže centralnoj simetrali čokota i ukoliko je povoljne debljine i dovoljne dužine)

8. Debljina kondira – idealna je 8-9,5 mm (može od najmanje 7, do najviše 11 – sve ispod i iznad nije dobro)

9. Lukovi u nuždi mogu biti i malo tanji (nije bolje, ali ako nema drugih tada mogu i tanji)

10. Debeli kondiri (u preseku veći od 12 mm je pun vode – pa lako smrzne)

11. Izbegavati vidljivo bolesne kondire

12. Čokote sa prenosivim bolestima rezati kad je rezidba zdravih čokota već gotova

13. Izbegavati jalove lastare nerodno jednogodišnje drvo koje raste sa starog drveta. (Rodni su pupoljci koji su na jednogodišnjem drvetu, koje je na dvogodišnjem, a koje je na starom drvetu)

14. Ne preterivati sa opterećenjem pupoljaka po čokotu

15. Paziti da čokot ima dobro provetravanje

16. Rane veće od 2,5 cm premazati najkasnije u roku 72 sata posle rezidbe

17. Dvogodišnje drvo rezati pod uglom od 100-110 stepeni

18. Rezidbu završiti najkasnije do 1. aprila

Izvor: dipl. inž. Dejan Tonić, PSSS Prokuplje

Foto: Free Images


reklama