Zadružni savez Vojvodine traži od države manje kamate, interventni otkup, veće subvencije

96

Teška situacija u agraru u periodu prolećne setve bila je povod konferencije za medije koju je organizovao Zadružni savez Vojvodine. Tom prilikom predsednica ZSV mr Jelena Nestorov Bizonj iznela je zaključke Upravnog odbora ove organizacije koji će kao zahtevi biti upućeni državi.

Zadružni savez Vojvodine, između ostalog, zahteva hitnu intervenciju države na tržištu kroz obezbeđivanje dugoročne mere subvencionisanja kamatnih stopa na kredite kod poslovnih banaka i drugih davalaca sredstava. Cilj je da se kamatne stopa svede na, kako je rečeno, neki razuman nivo od 1-2 odsto.

Traži se i da Republička direkcija za robne rezerve otkupi po najvišim mogućim cenama adekvatne količine starih zaliha pšenice i drugih ratarskih proizvoda, kako bi se uklonili trenutni poremećaji u ponudi i tražnji na tržištu.

Zahteva se povećanje osnovnih podsticaja za ratarsku proizvodnju po hektaru, u skladu sa rastom troškova proizvodnje i inflatornim kretanjima u proteklih nekoliko godina. Takođe se zahteva ukidanje ograničenja od 20 hektara za ostvarivanje podsticaja u ratarskoj proizvodnji kod zadruga i njihovih zadrugara. ZSV predlaže da se subvencionišu ukupne registrovane površine zemljišta na kojima se zasniva poljoprivredna proizvodnja.

Ovaj zahtev predsednica ZSV obrazložila je time što se svi poljoprivredni proizvodi zadruga i zadrugara nalaze u legalnom prometu, uz plaćanje svih poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada državnim organima. Mnoge zadruge i zadrugari, kako je rekla, raspolažu sa više od 20 hektara registrovanog zemljišta.

– Što više poseduju to više doprinose budžetu, a srazmerno manje od njega dobijaju. Usvajanjem ovog zahteva omogućila bi se pravednija raspodela podsticaja, ali i smanjila siva ekonomija – rekla je Nestorov Bizonj.

ZSV zahteva i oslobađanje od poreza na usluge na zajedničku proizvodnju koja se obavlja između zadruga i zadrugara. Aktuelni zakon o PDV zajedničku proizvodnju trenutno smatra prometom tako da se između zadruga i zadrugara za obavljanje mašinskih i drugih usluga plaća porez što opterećuje zadružni pokret na način na koji to ne bi trebalo, rečeno je na konferenciji za medije.

Izvor: Poljoprivrednik

Foto: Goran Mulić/Poljoprivrednik


reklama