Zagrevanje plastenika toplom vodom

1135

Zagrevanje toplom vodom je najčešći način zagrevanja plastenika i staklenika, a osnovni princip ovog sistema zagrevanja sastoji se u kruženju tople vode kroz sistem cevi, pri čemu se zagreva unutrašnjost plastenika (vazduh, zemljište), a ohlađena voda se ponovo vraća na dogrevanje.

To je sistem centralnog grejanja gde u ložištu sagoreva čvrsto ili tečno gorivo, ili se voda zagreva solarnom energijom (sunčane baterije).

Topla voda može da kruži kroz sistem cevi na osnovu razlike u masi zagrejane (100°C) vode (koja se penje naviše) i ohlađene vode (koja pada naniže) lli uz pomoć pumpi.

Zagrevanjem vodom temperature 110°C (pod pritiskom) gubici toplote su mali, a zagrevanje je ekonomičnije. Na ovoj temperaturi vode velika je rezlika između temperature vode koja ulazi i koja izlazi iz plastenika (oko 40°C), što znači da 1 kg vode daje tri do pet puta veću količinu toplote nego kad se koristi voda sa temperaturom od 90 stepeni. Zato je potrebno i manje cevi za zagrevanje.

Pri prirodnoj cirkulaciji vode kotlarnica, odnosno izvor tople vode, je ispod nivoa plastenika, a zagrejana voda, kao lakša, penje se u gomji deo kotla gde se nalazi izlazni otvor kroz koji ona odlazi u sistem cevi. Razvodne cevi većeg prečnika montiraju se pod malim padom, s tim da su cevi kroz koje se vraća ohlađena voda postavljene niže od cevi sa toplom vodom, uz pad prema kotlu od 1-2 odsto. Ohlađena voda (za 12-20°C) dolazi u kotao i ponovo se zagreva. Ovakav sistem cirkulacije tople vode pogodan je pri dužini cevi od 30-40 m.

Pri dužem sistemu cevi kretanje vode je sporo i zato se najčešće koriste pumpe. Pumpa potpomaže cirkulaciju vode i može se koristiti u svim tipovima plastenika.

Bez obzira na način cirkulacije tople vode, na broj cevi, njihov prečnik, (što zavisi od potrebne toplote i uslova spoljne sredine), da se u sistemu cevi ne bi stvorio vazdušni mehur koji bi prekinuo vazdušni stub i cirkulaciju vode, na najvišoj tački sistema cevi montira se vertikalna cev sa ekspanzionom posudom. Ova posuda služi da se preko nje ravnomemo puni vodom ceo sistem i da se obezbedi prostor za povećanje zapremine vode koje nastaje pri zagrevanju.

Unutar tunela i plastenika grejne cevi se postavljaju uz bočne stranice, sa kružnim tokom. Kad je razlika između potrebne i spoljne temperature veća od 15 stepeni, neophodno je postaviti i cevi duž svake lađe. Visok toplotni efekat dodatno daje postavljanje crnih plastičnih cevi.

Foto: Ulma Agricola


reklama