Zasnivanje travnjaka

53

Za pravilno zasnivanje travnjaka je vrlo bitna dobra i kvalitetna priprema zemljišta koju bi trebalo blagovremeno obaviti.

Posle pripreme zemljišta, sledi setva koju bi trebalo obaviti od polovine aprila do polovine oktobra. Van ovog termina, setva se ne preporučuje iz više razloga: niske temperature mogu oštetiti tek iznikle biljke, a preterana vlaga može da izazove truljenje semena i mladih bilja. Takođe, setva se ne preporučuje pri visokim temperaturama jer mlade biljke mogu da dožive temperaturni šok. Zato je travu najbolje sejati u proleće ili ranu jesen.

Prosečna količina semena za setvu travnjaka iznosi 25-50 g/m2, a to zavisi od sastava mešavine, mesta i namene travnjaka. Ako se poseje manje semena, može se javiti problem sa korovima koji brže rastu i mogu da guše mlade biljke, problem nastaje takođe i ako se koristi više semena. Zato je potrebno pre setve izračunati tačnu količinu semena.

Setva trave može biti ručna ili mašinska. Na manjim površinama se mahom obavlja setva omaške, tako šte se količina semena podeli na dva jednaka dela – prvi deo se seje uzduž pacele, a drugi popreko. Nešto više semena se posipa na rubovima parcela i na mestima gde se travnjak više gazi. Posle setve zemljište se izgrabulja ili se prekrije tankim slojem humusa, kako bi se seme unelo u zemlju. Travnjak se zatim umereno zalije, što bi trebalo nastaviti i u narednom periodu.

Da bi seme što pre proklijalo, preporučuje se valjanje travnjaka laganim valjkom.

Prvo košenje travnjaka trebalo bi obaviti obično dva meseca od setve, kad trava dostigne 5 cm, a kosi se na visinu od 2,5 cm. Pri tome je potrebno voditi računa da se ne oštete mlade biljke i prvo košenje se često izvodi ručnom kosom. Košenje u narednom periodu trebalo bi izvoditi redovno i pravilno, po toplom i vlažno vremenu travu treba kositi češće, a u sušnom periodu, ređe.

Na izgled travnjaka veliki uticaj ima redovno zalivanje koje bi trebalo da bude obilno tako da se dobro nakvasi sloj od 10-15cm.

Jedna od obaveznih mera nege travnjaka je prihrana – obavlja se dva do tri puta u toku sezone i to rano u proleće, u toku leta i u jesen. Pri prvoj prihrani đubrivo treba da sadrži više azota kako bi se pospešio rast mlade biljke.

Izvor: dipl. inž. Milanka Miladinović, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay


reklama