Zaštita duda u selu Šuljam

25

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je u okviru Srednjoročnog programa zaštite prirodnih dobara za period od 2021. do 2030. godine, a prema Programu zaštite prirodnih dobara za 2021. godinu, planirao i uradio valorizaciju stabla duda u Šulјmu, opština Sremska Mitrovica, za potrebe izrade studije zaštite prirode, na osnovu koje će se uspostaviti zaštita stabla.

Stručna služba Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je izašla na teren i uradila valorizaciju stabla duda kojom je analizirana njegova dendrološka i ambijentalna vrednost.

Izvršenom valorizacijom, utvrđeno je da je dud vredan predstavnik svoje vrste po habitusu, dekorativnosti i vitalnosti.

Temelјnu vrednost duda čine dimenzije stabla (visina 15 m, obim debla 525 cm), zatim gusta i široko razgranata krošnja širine 23 m, kao i očuvana vitalnost. Procenjuje se da je ovaj dud star između 180 do 200 godina.

Polazeći od utvrđenih dendroloških vrednosti, koje se ogledaju u prirodnoj vrednosti stabla, njegovim dimenzijama, pejzažnoj atraktivnosti i ekološkoj funkciji, ovo stablo duda predlaže se za zaštitu kao Spomenik prirode III kategorije, od lokalnog značaja.

Foto: dr Oliver Fojkar/ Pokrajinski zavod za zaštitu prirode


reklama