Zaštita koštičavih voćaka u organskoj proizvodnji od Monilinia laxa

623

Monilinia laxa napada cvetove posle njihovog otvaranja, a infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića, ali se javlja i na delovima cveta koji izumiru (krunični listići, žig tučka, čašična loža i čašični listići), a infekcija može dalje u vlažnim uslovima da se širi na mladare i kasnije plodove.

Patogen prezimljava u obliku micelije u rak ranama u kori zaraženih grana i u mumificiranim plodovima. Do infekcije dolazi pri temperaturama od 4 do 32 stepena i uz prisustvo slobodne vode na površini cveta. Četiri časa slobodne vode je potrebno na temperaturi od 20 stepeni za klijanje konidija, a za infekcije 7h slobodne vode na temperaturi od 20 i 18h pri temperaturi od 10 stepeni.

Pored bitnih agrotehničkih mera, kao što je orezivanje i spaljivanje zaraženih grana i uništavanje mumificiranih plodova zaoravanjem, neophodna je i primena fungicida.

Kod svih registrovanih kontaktnih preparata je bitno da oni budu prisutni na površini biljnog tkiva pre sticanja uslova za infekciju. U praksi je potrebno raditi 3 tretmana protiv Monilinia laxa jednim od ovih preparata kod višnje i šljive (faza belih balona, pun cvet i precvetavanje). Da bi se postigao zadovoljavajući efekat, neophodna je i primena svih ostalih agrotehničkih mera koje su gore navedene i uz obavezan zimski tretman.

Kad je reč o primeni hemijskih sredstava u organskoj proizvodnji, trebalo bi biti pažljiv i pridržavati se preporuka stručnih lica jer svi oni mogu da ispolje fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Kad je u pitanju koncentracija, preporuka je:
– bakar-hidroksid: 0,5% u fazi belih balona, 0,03% puno cvetanje i 0,05% precvetavanje
– sumporno krečna smeša: 1,5% u fazi belih balona, 1% puno cvetanje i 1% precvetavanje
– soda bikarbona: 0,8% u fazi belih balona, 0,8% puno cvetanje i 0,8% precvetavanje
– kvašljivi sumpor: 0,75% u fazi belih balona, 0,4% puno cvetanje i 0,6% precvetavanje

Sumporno krečna mešavina jedina ima kurativni efekat 20-52 sata posle infekcije, dok bakar, soda i sam sumpor su klasični protektivni fungicidi.

Što se tiče same efikasnosti, bakar-hidroksid je dao dobar efekat u fazi belih balona, sumporno krečna mešavina se najbolje pokazala u fazi punog cvetanja, a soda bikarbona u precvetavanju. Međutim, i drugačiji redosledi primene fungicida u ogledima su takođe dali dobre rezultate, pa čak i kad se radilo sa ponavljanim tretmanima jednog te istog fungicida.

Napomena: svaka proizvodna godina je specifična i svaka primena hemijskih sredstva zahteva prethodnu konsultaciju sa stručnim licem iz oblasti zaštite bilja.

Izvor: mast. inž. polj. za zaštitu bilja Dušan Stojanović, PSSS Niš

Foto: Free Images


reklama