Zaštita prirode na području Gornje Mostonge

9

Pokrenut je postupak kako bi se kao predeo izuzetnih odlika zaštitio prostor gornjeg toka reke Mostonge nedaleko od Sombora, objavilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Reka Mostonga je duga oko 70 kilometara, a predeo Gornja Mostonga obuhvata 3.650 hektara od kojih je ukupno 88 odsto u javnoj, državnoj i društvenoj svojini.

Između naselja Riđica, Kruševlje, Gakovo, Stanišić, Svetozar Miletić, Sombor, Čonoplja i Kljajićevo područje Gornja Mostonga obuhvata kompleks različitih za zaštitu prioritetnih tipova staništa kao što su slatinska, stepska, vodena i vlažna sa zaštićenim i strogo zaštićenim divljim vrstama od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Ovo područje je izdvojeno kao međunarodno značajno za biljke a pripada ekološkom području Srbije – „Slatine severne Bačke“, a studiju zaštite podneo je Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Reka Mostonga je 70 kilometara duga pritoka Dunava koja izvire iz močvarnog predela kod Sombora. Nekada je bila bogata vodom, tekla kroz grad i bila plovna. Sve se promenilo kad je napravljen Veliki bački kanal, a zatim i kanal Dunav-Tisa-Dunav pa je Mostonga sada tek malo veća od potoka, a nekad i presuši.

Foto: Vukovi sa Dunava, Turistička organizacija Grada Sombora


reklama