Zaštita šljiva od šljivinih osa, ali i od izazivača šupljikavosti lista

863

Zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja. Ranije sorte, poput čačanske rane i čačanske lepotice se nalaze u fazi precvetavanja i one su trenutno ugrožene od šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta) čije se prisustvo registruje na lovnim klopkama.

Mere zaštite šljive od šljivinih osa se preporučuju posle piljenja gusenica, a pre njihovog ubušivanja u tek zametnute plodiće, i sprovode se isključivo u fazi precvetavanja šljive kada pčele i drugi polinatori nisu prisutni u voćnjaku.

PIS preporučuje primenu nekog od registrovanih insekticida na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,03-0,05% i Decis Mega 0,015-0,25%).

U periodu posle cvetanja, lisna masa intenzivnije raste i to je period kada bi trebalo početi sa zaštitom od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Zaštita od prouzrokovača šupljikavosti lista se sprovodi pre padavina nekim od registrovanih preparata na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion 0,2-0,3%).

S obzirom na veliki značaj pčela i drugih oprašivača za našu poljoprivrednu proizvodnju i životnu sredinu, u PIS-u još jednom naglašavaju da je primena insekticida u fazama cvetanja voća zakonom zabranjena. Predloženi tretman trebalo bi sprovesti samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja.

Foto: PIS, Envato


reklama