Zaštita višnje i trešnje posle berbe

512

Trešnja i višnja predstavljaju vrlo profitabilne voćne vrste zahvaljujući relativno malim troškovima proizvodnje, mogućnosti mehanizovane berbe i brzom sazrevanju, čime se obezbeđuje smanjen rizik od oštećenja usled grada i visokih letnjih temperatura.

Trešnja ima izražen sezonski karakter potrošnje i najviše se koristi u svežem stanju. Višnja, kao visokodelikatesno voće predstavlja značajnu sirovinu za preradu i izvoz na međunarodno tržište.

Oslobađanje biljke od roda već krajem juna omogućava nesmetano formiranje rodnih pupoljaka za narednu godinu. Ali, da nije sve tako jednostavno u ovoj proizvodnji podseća nas gljiva Coccomyces hiemalis (Blumeriella jaapii), prouzrokovač pegavosti lišća. Mrka pegavost lista višnje i trešnje je jedna od najopasnijih bolesti jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta, koje može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka u tekućoj sezoni. Ukoliko do cvetanja i ne dođe, rod u narednoj godini biće izuzetno umanjen jer se biljka nije dobro pripremila za zimski period i nije imala list kojim bi hranila sebe i rodne pupoljke.

Za sprečavanje konidijskih infekcija u toku leta i smanjenje infekcionog potencijala za narednu godinu, posle završene berbe potrebno je uraditi tretman fungicidima na bazi mankozeba (Mankogal 80 ili Dithane) ili dodina (Agrodin, Syllit, Dodin), i to dva puta u razmaku od mesec dana (jul-avgust).

Pored mogućnosti pojave bolesti, jedan od redovnih problema u proizvodnji trešnje i višnje su rđaste grinje. Njeno prisustvo i ishrana uzrokuje bronziranje naličja listova, koje se uvija ka unutrašnjosti, smanjenu fotosintezu i prevremeno opadanje. Sprečavanje daljeg oštećenja može se postići primenom akaricida na bazi abamektina (Abastate, Amon, Vertimec). Tretman bi trebalo da se radi predveče ili tokom noći.

Izvor: master inženjer zaštite bilja Violeta Stanković, PSSS Požarevac

Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org


reklama