Zaštite orla krstaša

15

Zemlje u Panonskoj niziji  –  Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka i Srbija, počele su zajednički projekat zaštite orla krstaša.
orao-krstasProjekt u vrednost 3,6 miliona evra sa 2,7 miliona evra finansira Evropska komisija u okviru programa zaštite biodiverziteta.
Cilj projekta je da se do proleća 2022. godine populacija orla krstaša u Panonskoj niziji poveća za najmanje 10 odsto i da pređe broj od 250 parova.
– To je za Srbiju posebno značajno, jer je kod nas krstaš jedna od najmalobrojnijih i najugroženijih divljih životinja, sa samo pet do sedam potencijalnih teritorija, i samo dva pronađena gnezda godišnje – rekao je ornitolog u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Marko Tucakov.
Orao krstaš naseljava Vojvodinu, pre svega u zoni Fruške gore i na severu Banata, a u novije vreme pojedine ptice i parovi primećeni su u Koviljskom ritu, oko Titelskog brega, uz Bojčinsku šumu, u jugoistočnom Banatu, kod Požeženskog peska i oko Preševa.
U sprovođenju programa zaštite orla krstaša pored Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode učestvuje i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.


reklama