Zaštitite jagode od golomrazice malčiranjem

396

U kontinentalnim delovima našeg regiona, jagoda najčešće strada od niskih temperatura tokom zime. A isto tako za nju mogu da budu opasni i prolećni mrazevi, ako nije pokrivena snegom.

Sa pojavom golomrazice, zemljište promrzava, pa je zato najbolje uraditi malčiranje neposredno pre toga kako bi se postigao najbolji efekat zaštite.

Zemljište može da se zamrzne čak i na većim dubinama nego što je sloj u kome se nalazi koren jagode. Tada dolazi do manjeg ili većeg izmrzavanja korena, što može da uslovi i oštećenja čitavog bokora.

U takvim područjima treba zaštiti jagode, a naročito bi trebalo voditi računa o mladim zasadima, gde je sadnja obavljena kasnije u leto ili jesen. Ovo je ujedno jedan od razloga zašto bi trebalo izbegavati jesenju sadnju.

Da bi se bokornice zaštitile od ekstremno niskih temperatura i pomeranja zemljišta, a zatim i od isušivanja, koristi se malč kojim se prekrivaju sadnice.

Kao malč se obično može koristiti slama od pšenice, mada se u ove svrhe uspešno može upotrebiti i slama od raži i sudanske trave. Slama od ječma ili ovsa ne pruža adekvatnu zaštitu.

Obično se preko sadnica nanosi sloj od četiri do devet centimetara slame koja bi trebalo da je očišćena od semena korova. Za nanošenje malča na velikim površinama obično se koristi mašina koja seče i raspršuje slamu preko leja.

Na manjim parcelama malčiranje se može obaviti i ručno. Trebalo bi voditi računa i o tome da debljina nanesene slame bude ravnomerna.

Slamu ne bi trebalo koristiti sve dok jagode ne uđu u period mirovanja. Najbolje bi bilo sačekati da prođe nekoliko jakih mrazeva i da lišće postane potpuno dehidrirano.

Malč se mora primeniti pre nego što nastupe temperature dovoljno niske da izazovu oštećenja i pre snežnog pokrivača posle koga malčiranje ne bi imalo nikakvog efekta.

Malčiranje primenjeno neposredno pre smrzavanja zemljišta daje najbolji efekat. Ista procedura ponavlja se iz godine u godinu, dokle god se obnavlja zasad.

Rano u proleće, kad prođe opasnost od zimskih mrazeva, ovu zaštitu treba ukloniti s bokora jagoda da se ne bi odložilo cvetanje i time umanjio prinos.

Izvor: Poljoprivrednik
Foto: Cover Images


reklama