Zašto je IPARD važan za korisnike u zemljama koje su u procesu pristupanja EU

38

Politika ruralnog razvoja EU je od velike važnosti za članice zato što se veliki deo sredstava budžeta EU upravo usmerava ka ruralnom sektoru.

Principi, na kojima se zasniva IPARD baziraju se na:

1. podeli obaveza između svih aktera
2. uspostavljanju efikasnog sistema interne kontrole
3. definisanje jasnih procedura za upravljanje IPA fondovima
4. nezavisna eksterna revizija
5. transparentne procedure javnih nabavki

Kako bi države kandidati koje pristupaju Evropskoj Uniji što pre dostigle usklađenost sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom, pruža im se podrška u procesu prilagođavanja poljoprivrednog sektora i ruralnih oblasti kao i implementaciju zakona Evropske Unije.

Osnovni cilj implementacije ovih sredstava je dostizanje ruralnog razvoja, odnosnog održivog razvoja poljoprivrednog sektora i ruralnih oblasti, kao i priprema zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji za korišćenje sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development).

Ono što se postavlja kao osnovni preduslovi za akreditaciju, odnosno odobravanje korišćenja sredstava iz IPARD fondova su:

– usvojen IPARD program, odobren od strane Evropske komisije posebnom odlukom
– zaključeni svi sporazumi (Okvirni, Sektorski i Finansijski)
– usvojena odluka o prenošenju upravljačkih ovlašćenja Evropske komisije (okončan proces akreditacije)

Krajnji cilj ovih operacija jeste stvaranje uslova za:

– Poboljšanje efikasnosti poljoprivrednih gazdinstava i racionalizacija troškova proizvodnje, korišćenje savremene tehnike upravljanja i poboljšanje produktivnosti gazdinstava, povećanje konkurentnosti na tržištu i profitabilnosti
– Poboljšanje efikasnosti poljoprivrednih gazdinstava i racionalizacija troškova proizvodnje, korišćenje savremene tehnike upravljanja i poboljšanje produktivnosti gazdinstava, povećanje konkurentnosti na tržištu i profitabilnosti
– Unapređenje poljoprivredne opreme, sistema navodnjavanja, logistike, energije, kako bi ruralna područja Republike Srbije bila više konkurentna
– Podizanje standarda kvaliteta proizvodnje, posebno uvećanje dodate vrednosti specifičnih proizvoda, karakterističnih za određene teritorije Republike Srbije
– Inovaciju i modernizaciju efikasnijih i održivijih postupaka za poslovanje porodičnih farmi, sa aspekta sveukupnog pozitivnog uticaja na šire okruženje.

Izvor: dipl. inž. Snežana Jović, PSSS Prokuplje

Foto: Pixabay


reklama