Zašto je važno ohladiti sirovo mleko?

118

Pravovremeno hlađenje tek pomuženog mleka je jedan od najvažnijih postupaka radi očuvanja njegovog kvaliteta i higjenske ispravnosti.

Mleko se hladi sa ciljem sprečavanja i usporavanja aktivnosti svih mikroorganizama koji se nalaze u njemu. Na terenu se najčešće susrećemo sa nepravovremenim i nedovoljnim hlađenjem mleka, kao i sa mešanjem toplog i hladnog mleka.

Veoma je važno mleko, posle muže, ohladiti na 4 stepena u roku od najduže dva sata. Brzina hlađenja mleka trebalo bi da omogući da se što pre postigne temperatura mleka od 10 stepeni, a zatim i 4 stepena ako se mleko čuva duže od 48 časova.

Adekvatna temperature mora da se održava tokom celog perioda čuvanja mleka uz obavezno mešanje.

Izvor: dipl. inž. Marina Gačić, PSSS Šabac

Foto: Pixabay


reklama