Završeno jedno od najvećih prolećnih naseljavanja običnog jelena u lovištima centralne Srbije

60

U zimu 2020.godine započet je proces naseljavanja i reintrodukcija običnog jelena (Cervus elaphus L.) na područje Centralne Srbije.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2019.godine procenjena brojnost jelenske divljači u Republici Srbiji je nešto manja od 6.200, a u centralnoj Srbija, uprkos dobrim prirodnim i stanišnim uslovima, matični fondovi su samo oko 1.200 jedinki.

Na području AP Vojvodine brojno stanje matičnih fondova jelenske divljači značajno je bolje, matični fondovi jelena su oko 5.000 jedinki, a od toga broja skoro 4.000 jedinki jelena su matični fondovi u lovištima posebne namene JP „Vojvodinašume“.

Trenutna brojnost i struktura populacija jelenske divljači i stepen njihovog korišćenja, posebno u slobodnoj prirodi, znatno su ispod mogućnosti prirodnih potencijala šumskih područja u centralnoj Srbiji.

Obični jelen (Cervus elaphus L.) je sastavni deo ukupnog biodiverziteta naše zemlje. Jelen ima brojne pozitivne uticaje na šumske i druge ekosisteme, bez njega oni ne mogu adekvatno da funkcionišu. Zato je veoma važna reintrodukcija (ponovno naseljavanje) i ojačavanje postojećih mikro-populacija matičnih fondova jelena iz genetski stabilnih i zdravih populacija iz drugih područja. To je dug, kompleksan, skup i neizvestan proces.

JP „Vojvodinašume“ je partnerska strana u nacionalnom projektu „SRBDEER“ koji sprovodi Uprava za šume RS, a koji se odnosi na reintrodukciju jelena običnog u lovišta na područje centralne Srbije. Iz svojih uzgajališta jelenske divljači „Plavna“ i „Kozara“ u 2020.godini je lovištima u centralnoj Srbiji isporučeno 24 jedinke običnog jelena, a u 2021.godini je isporučeno 76 jediniki običnog jelena u odnosu polova 1:1. Za dve godine je selektovano, uhvaćeno, uspešno transportovano do jelenskih prihvatilišta i naseljeno na području centralne Srbije 100 jedinki običnog jelena iz lovišta JP „Vojvodinašume“. U 2020. i 2021.godini jedinke običnog jelena su sa uspehom naseljavana na područje Tare, Zlatibora, Kopaonika, Zlatara, Kopaonika i Homoljskih planina.

U 2022.godini je u planu da se nastavi sa isporukama, uz dalje povećanje broja jedinki običnog jelena za isporuku. U „Vojvodinašumama“ očekuju da u 2022.godini isporuče novih 100 jedinki običnog jelena. Osim iz postojećih uzgajališta običnog jelena u lovištima „Kozara“ i „Plavna“, planira se izgradnja lovno-uzgojnih objekata (hvataljki za krupnu divljač) u lovištima „Apatinski rit“, „Vršačke planine“; „Deliblatska peščara“, „Karakuša“ i „Bosutske šume“.

Obični jelen u čuvenim evropskim i svetskim lovištima predstavljaja ekonomski i biološki najznačajniju i najatraktivniju lovnu vrstu divljači. Za razvoj lovstva kao privredne delatnosti u okviru „zelene ekonomije“ i lovnog turizma kao segment elitnog turizma jedne države, obični jelen je noseća gajena vrsta koja može da bude generator razvoja lovstva i lovnog turizma jedne države.

Foto: Vojvodinašume, Pixabay


reklama