Zbog vrućina stoci potrebno drastično više vode

45

Visoke letnje temperature zahtevaju poseban tretman kad je u pitanju uzgoj stoke. Osim redovnih potreba za hranom, dnevna količina potrebne vode u letnjim mesecima se drastično povećava.

Veterinari savetuju stočare da u ovom periodu stoci obezbede neometan pristup što većim količinama pitke vode.

Takođe, preporuka je i da štale budu provetrene radi lakšeg rashlađivanja životinja.

Temperaturne razlike u toku godine često negativno utiču na rast i razvoj kod domaćih životinja. Krave kao krupna stoka posebno su osetljive na visoke temperature, i u takvim uslovima, posebno u periodu laktacije, preporučen je unos i do 100 litara vode dnevno.

Osim vode, i hladovina pogoduje životinjama puštenim na ispašu, a provetravanje štala može značajno smanjiti mogućnost da životinje dožive toplotni stres.

Neophodna dnevna količina vode razlikuje se od vrste i veličine životinje, a stručnjaci napominju da nedostatak vode može ugroziti proizvodnu funkciju životinje, kao i njene potrebe za hranom.

Svinja je najosetljivija domaća životinja kad je u pitanju toplotni udar, zato im je potrebno obezbediti više prostora i dobru ventilaciju, dok se s druge strane ovca, uprkos gustoj vuni, smatra najotpornijom na toplotu, ali im šišanje u proleće svakako dobro dođe.

Foto: Pixabay


reklama