Zdravlje i dobrobit životinja važni za konkurentnost na tržištu

46

U okviru 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu stručnjaci sa projekta “Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ održali su prezentacije o merama za kontrolu afričke kuge svinja i važnosti dobrobiti životinja za održivu poljoprivredu.

– Visoki standardi zdravlja i dobrobiti životinja važni su za konkurentnost proizvoda na lokalnom i međunarodnom tržištu. Ako nemamo osigurane uslove dobrobiti na farmama, adekvatne biosigurnosne mere i kontrolu suzbijanja bolesti, zdravlje životinja može biti ugroženo, što utiče na bezbednost hrane i posledično zdravlje ljudi – rekla je koordinatorka projekta i načelnica odeljenja za dobrobit životinja Uprave za veterinu Maja Andrijašević.

Projektni menadžer iz Delegacije Evropske unije u Srbiji Andrej Papić kazao da je da bolesti životinja ne poznaju granice.

– Zbog toga suzbijanje bolesti zahteva koordinisan pristup više zemalja, što podržava i EU. Najbolji primer je višegodišnji regionalni program suzbijanja besnila u populaciji lisica koje su glavni prenosioci. Zahvaljujući tom EU programu koji je je EU sprovela u saradnji sa Upravom za veterinu, od 2019. godine u Srbiji nije zabeležen nijedan novi slučaj bolesti besnila lisica – istakao je Andrej Papić.

Govoreći o važnosti primene adekvatnih mera za kontrolu afričke kuge svinja, vođa projekta i stručnjak za zdravlje životinja Petras Mačiulskis rekao je “da su mere zoniranja i regionalizacije upravo one koje usporavaju širenje bolesti, smanjuju negativan uticaj na proizvodnju svinja i garantuju bezbednu trgovinu“. Zoniranje područja koje su zahvaćene afričkom kugom podrazumeva da iz oblasti koja je zaražena i u kojoj se virus pojavio, nije moguće izvoziti ni životinje niti proizvode od životinja.

Ekspert za zdravlje životinja na projektu “Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ Katarina Tošić rekla je biosigurnost najvažniji instrument za prevenciju afričke kuge svinja.

– Stroga primena osnovnih biosigurnosnih mera na farmi i poznavanje faktora rizika od afričke kuge svinja ključni su za sprečavanje unošenja bolesti. Način razmišljanja svih onih koji su uključeni u sektor proizvodnje svinja je presudan, ne samo infrastruktura farme, važne su i ograde, lokacije, čišćenje, dezinfekcija i druge mere – kazala je Katarina Tošić.

Ključni stručnjak za dobrobit životinja na projektu Antonio Di Nardo rekao je da je da, budući da je poljopriveda veoma važna privredna grana u Srbiji, “stočarski sektor još uvek mora da raste i da se razvija, da se suočava kako sa unutrašnjim, tako i sa potrebama izvoza“. On je dodao da će sistem označavanja i sertifikacije dobrobiti životinja uskoro postati stvarnost.

– Pravo je vreme za poljoprivrednike u Srbiji da ulože u infrastrukturu pogodniju za dobrobit životinja – farme, klanice i postrojenja za preradu životinjskih proizvoda kako bi se uključili u budući sistem sertifikacije dobrobiti životinja. To će biti obostrana korist – i za farmere i za životinje – rekao je Di Nardo.

Projekat “Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ je podrška Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Evropskom unijom i međunarodnim standardima u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosnih mera.

Foto: EU za tebe


reklama